Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,  Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.4  „Rozwój transportu intermodalnego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach działania 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego”, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.4  „Rozwój transportu intermodalnego”. 

Więcej informacji o programie, oraz numery telefonów i adresy instytucji zajmujących się projektem na stronach:
www.pois.gov.pl
www.cupt.gov.pl

Umowa o dofinansowanie numer  POIS.07.04.00-00-030/13-00
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez zastosowanie wagonów do przewozów kontenerów ciężkich”
Data podpisania umowy: 24.10.2013 
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 – 31.12.2015
Koszt realizacji projektu: 38 302 151,68 PLN
Wydatki kwalifikowane: 31 139 960,71 PLN
Wartość otrzymanego dofinansowania: 9 341 988,21 PLN 

Wskazany w niniejszym wniosku o dofinansowanie projekt jest projektem taborowym zakładającym zakup elementów nieinfrastrukturalnych: 123 wagony

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w cele działania 7.4. POIŚ, ponieważ maksymalizuje ilość wożonych ładunków w stosunku do transportu drogowego, wprowadza transport w pełni ekologiczny, przyjazny środowisku, co będzie prowadzić do lepszego zrównoważenia systemu transportowego, zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko oraz do redukcji zatłoczenia motoryzacyjnego. Dzięki wprowadzeniu transportu intermodalnego (kontenerowego) nastąpi znaczące obniżenie kosztów jednostkowych dostaw oraz znaczne ułatwienie i przyspieszenie dostaw (prostsze procedury celne, ułatwiony załadunek), a także minimalizacja możliwości uszkodzeń towarów podczas transportu. Przedsiębiorstwo Laude Smart Intermodal S.A. zdaje sobie sprawę z faktu, iż dziś duży nacisk kładzie się na fakt bezpiecznego oraz efektywnego transportu, w związku z tym poprzez realizację projektu sprosta oczekiwaniom i potrzebom klientów, w szczególności w zakresie:
•          poprawy bezpieczeństwa ładunku, ograniczenia ilości szkód – w innowacyjnym kontenerze przewożone towary są bezpieczne, nie ulegają korozji (są niezależne od warunków atmosferycznych, dzięki specjalnie ukształtowanej podłodze towary w zwojach są transportowane bezpiecznie i wygodnie),
•          szybszego i tańszego procesu przeładunku, korzyści czasowych i ekonomicznych,
•          wzrostu przewożonej masy – kontener dzięki swojej konstrukcji i wielkości jest w stanie przewieźć większą ilość towarów zarówno w kręgach jak i na europaletach,
•          większej dostępności komunikacyjnej, wydłużenia łańcucha transportowego,
•          możliwości efektywnego transportu produktów pod różną postacią,
•          możliwości zastosowania ekologicznych metod transportu,
•          optymalizacji wykorzystania powierzchni transportowej. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.