Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że w dniu 21.05.2020 r. podpisała umowę 

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 służą interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,   w tym do rozwoju  transportu intermodalnego.

 

 

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki budowie i wyposażeniu

terminala intermodalnego w Zamościu oraz zakupowi sprzętu do terminala

w Sosnowcu”

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0031/18-00

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 47 611 064,64 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 38 713 568,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 19 356 784,00 PLN

Laude Smart Intermodal S.A.informuje, że w dniu 21.12.2018 r. podpisał trzy umowy 
o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 służą interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,   w tym do rozwoju  transportu intermodalnego.

 

 

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi lokomotyw”

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0028/18-00

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 94 162 269,05 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 76 564 854,05 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 38 282 427,02 PLN 

 

 

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów”

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0029/18-00

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 122 659 497,42 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 99 728 554,00  PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 46 513 397,58 PLN 

 

 

„Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych”

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.03.02.00-00-0030/18-00

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 105 041 816,40 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 102 501 080,00  PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 51 250 540,00 PLN 

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądana zawartości naszych serwisów.